Saartje verzorgt buitenschoolse opvang (BSO) voor een groot aantal scholen in Utrecht en Bennekom. In het overzicht hieronder ziet u welke scholen dat zijn. Wanneer u de basisschool van uw kind(eren) opzoekt, ziet u dat deze school is gekoppeld aan een BSO-locatie. Klik op de naam van een BSO voor een uitgebreide omschrijving.

 School BSO
 OBS ’t Zand BSO ’t Zand
Montessorischool Arcade BSO ’t Zand
De Ridderhof BSO Waterwin
OBS Waterrijk BSO Waterwin
Hof ter Weide BSO Waterwin
De Achtbaan BSO Voorn
De Boomgaard BSO Voorn
Op De Groene Alm BSO De Groene Weide
Julianaschool BSO De Flierefluiter
Alexanderschool BSO De Flierefluiter
Prinsenakker BSO De Flierefluiter